Hva er Kimipedia?

Hva er Kimipedia?

Kimipedia er et nettsted som tilbyr detaljerte artikler om forskjellig temaer. Disse artiklene kan brukes i skolearbeid. Alle våre artikler er gjennomgått av fagansvarlige som er sertifisert av Kimipedia.

Hvorfor Kimipedia?

Kimipedia sine artikler har høy troverdighet og blir alltid faktasjekket av fagansvarlige før publisering.* Alle gamle artikler blir også gjennomgått av fagartikler for å sørge for at alle artikler er relevant og oppdatert. Kimipedia er hyppig brukt i skoler rundt omkring i verden og er anbefalt av mange fremtredende forskere.

*Noen artikler er ikke faktasjekket. Hvis dette er tilfelle vil dette bli spesifisert i artikkelen.