Akademisk Forstyrrende og Apatisk atferdsforstyrrelse

Skoleelev med AAFO

Akademisk Forstyrrende og Apatisk atferdsforstyrrelse, også kjent som AAFA er et syndrom som fører til forakt mot skolen, og forstyrrende oppførsel på skolen hos de med syndromet. Syndromet rammer kun barn med det spesielle AAFA-1 genet, som vil utvikle dette syndromet i løpet av 5. til 8. klasse, og det kan forekomme symptomer så tidlig som i 5. klasse.. AFAA gir generelt lite interesse for skolearbeid blant de med dette syndromet, og et vanlig symptom er hyppig bråk i timen og impulsive bevegelser. Rundt 90% av alle personer med denne oppførselsforstyrrelsen dropper ut av videregående skole, eller søker ikke inn til videregående skole i det hele tatt.

Symptomer

  • Forstyrrende oppførsel i skoletimer; roping; impulsive bevegelser

  • Trengsel til å få anmerkninger

  • Hat og forakt for skole

  • Uansvarlige handlinger etter skoletid, eksempelvis å hoppe av et tak

  • Begjær for å droppe ut av skolen

  • Vold mot medelever