Bergseng skole

Om skolen

Bergseng skole er en barneskole i Harstad kommune. Skolen ble grunnlagt i 1954 av DNB (Den Norske Bank), og har blitt utbygd i 1991, 2009 og 2019. Med sine røde, blåe og hvite bygninger representerer den Norge sin situasjon; helt forferdelig.

Elevene

Elevene på Bergseng skole bruker veldig mye tid på pokemonkort og dans, men ikke så mye tid på skolearbeid. Mange elever sliter på skolen, mentalt og fysisk. Nesten hver uke går de på tur mange kilometer. Som du ser på blide, forstår ikke elevene noe som helst av hva lærerne sier. Noen av elevene lider av Alzheimers. Alle elevene på skoler har et dypt hat mot elevene på Harstad skole, og det foregår en væpnet konflikt mellom de to skolene.

Elever på Bergseng skole i en time.

Lærer på Bergseng skole. Elevene gjør ikke det de skal.

Lærerne

"Lærerne er teite OMG" - 7. klasseelev 2019.

Nesten alle lærerne på Bergseng skole er over 50 år. Disse lærerne prøver å være moderne med bruk av YouTube og TikTok, men klarer kun å generere cringe. Mange av lærerne er ekstremt utdaterte i sine læringsmetoder, og de fleste av elevene misliker dem.