Vestland Natur og Ungdom

Vestland Natur og Ungdom (også kjent som Verstland) er Natur og Ungdoms fylkeslag i det overbefolkede, unødvendige, hæslige og imperialistiske "fylket" Vestland.

Konflikter

Vestland Natur og Ungdom er per 2022 involvert i to væpnede konflikter, og to fire andre økonomiske.

Vestlands konflikt med Troms og Finnmark

Vestland Natur og Ungdom er per 2022 involvert i to væpnede konflikter, og to fire andre økonomiske.


Vestlands konflikt med Troms og Finnmark

Denne væpnede konflikten begynte med et uprovosert angrep fra Vestlands hold mot Troms og Finnmarks ansvarssentralist. Deretter påførte de samtlige av T&F sine medlemmer hørselsskader. Dette er brudd på folkeretten, og samlet sett kan angrepet sees i likhet med Russlands invasjon av Ukraina.

Vestlands konflikt med Landsstyret

På landsstyremøte i november 2021 erklærte Vestland NU uavhengighet fra NU sentralt. Dette ble slått hardt ned på av NU. Landsstyret vedtok å henge Vestlands landsstyrerepresentant på Youngstorget, og gjorde det i sammenheng med et annet relevant stunt. I dagene som fulgte eskalerte konflikten stort da Vestland NU søkte organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene, og Invasjonen av Bergen fant sted. Invasjonen gikk over til en beleiring, som er dagens situasjon.